Forumpopularobsolete kanjiirregular okuriganaJLPT N4usually written using kana alonenounnoun (generic)adverb

Tags

popular
Words commonly used in modern Japanese #popular
obsolete kanji
word containing out-dated kanji or kanji usage #oK
irregular okurigana
irregular okurigana usage #io
JLPT N4
JLPT N4 words: Elementary Level #jlpt4
usually written using kana alone
Words and expressions which are always written using hiragana or katakana. #uk
noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun
adverb
Fukushi adverb coming from adjectives. #adv

Reading

Meaning

  • belang, behoeve, bestwil, voordeel, profijt
   • voor, ten behoeve van, ten dienste van, ten gerieve van, ten voordele van, -halve, {i.h.b.} ter ere van {meestal voorafgegaan door een taigen + の, が, of volgend op een yōgen in de rentaikei}
    • voor, om, tot, opdat, ter wille van, omwille van, teneinde, met het oog op, met het doel, het idee, de bedoeling, het oogmerk om {meestal voorafgegaan door een taigen + の, が, of volgend op een yōgen in de rentaikei}
     • wegens, door, bij, vanwege, uit, om reden dat, aangezien, omdat, tengevolge van, ingevolge, als gevolg van, krachtens, op grond van, uit hoofde van, doordat, {veroud.} alzo, {arch.} doordien, {i.h.b.} dankzij, {i.h.b.} te wijten aan {meestal voorafgegaan door een taigen + の, が, of volgend op een yōgen in de rentaikei}
      • voor, met betrekking tot, in verband met {meestal voorafgegaan door een taigen + の, が, of volgend op een yōgen in de rentaikei}
       • bien, avantage, bénéfice, bien-être
        • but, objectif
         • conséquence, résultat, effet
          • à propos de, concernant
           • um zu, damit
            • wegen, aufgrund
             • Wohl, Nutzen
              • alkalmas, előny, érvényes, haszon, jó, kedves, megfelelő, jótétemény, boldogulás, -nak, -nek, -ni
                 • 1): {…の~[に]} для, ради (кого-чего-л.); (после гл. в 3-й основе) для того, чтобы, A氏のため送別会が開かれる состоится банкет в честь г-на А, 2) {…の~} из-за, вследствие (чего-л.), благодаря (чему-л.); (после гл.) из-за (вследствие того, что)…, 3) (связ.) польза, интересы, (ср.) おためごかし
                   • bien, beneficio, ventaja, bienestar
                    • por, a fin de, para, a causa de, propósito, objetivo
                     • consecuencia, resultado, efecto
                      • en relación, sobre

                        How to write

                        Not available for this kanji.

                        Kanji in this word

                        Collocations and expressions using 爲

                        Advertisement

                        Extended information

                        • JMDict ID: 1157080
                        • JMdictDB entry
                        • Short URL: https://jpdct.com/EafY
                        • Appears in the "wordfreq" file compiled by Alexandre Girardi (see wordfreq.README) on the first 12.000 words.
                        • Appears in the "Ichimango goi bunruishuu", Senmon Kyouiku Publishing, Tokyo, 1998.
                        • Frequency-of-use ranking in the wordfreq file: 9

                        Example sentences