Forumpopularnoun (prefix)noun (generic)noun (suffix)dated termnounadverb

Tags

popular
Words commonly used in modern Japanese #popular
noun (prefix)
noun, used as a prefix #n-pref
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun
noun (suffix)
noun, used as a suffix #n-suf
dated term
dated term #dated
noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
adverb
Fukushi adverb coming from adjectives. #adv

Reading

Meaning

  • vroeger, eerder, voordien, tevoren, ervoor, voordezen
   • oud-, ex-, gewezen, voormalig, vorig, vroeger
    • voor-, pre-, vorig
     • {kwantor voor bureautafels, leunspanen, dientafels, mimi's e.d.}
      • {kwantor voor shintoïstische godheden of heiligdommen}
       • pré- (par ex. prémoderne)
        • avant, plus tôt
          • előzőleg, korábban, korábbi, a fentiek
             • до (чего-л.), перед (чем-л.)

                 How to write

                 Not available for this kanji.

                 Kanji in this word

                 Collocations and expressions using 前

                 Advertisement

                 Extended information

                 Example sentences

                 popularJLPT N5nounnoun (generic)noun taking the genitive case particle のadjective (generic)adverbsuffixcolloquial

                 Tags

                 popular
                 Words commonly used in modern Japanese #popular
                 JLPT N5
                 JLPT N5 words: Basic Level #jlpt5
                 noun
                 noun (common) (futsuumeishi) #n
                 noun (generic)
                 All kinds of Japanese nouns #noun
                 noun taking the genitive case particle の
                 Nouns that can be converted into genitive case using the particle の. #adj-no
                 adjective (generic)
                 All kinds of Japanese adjectives #adj
                 adverb
                 Fukushi adverb coming from adjectives. #adv
                 suffix
                 suffix #suf
                 colloquial
                 Words not used in formal speech, writing or paralinguistics. #col

                 Reading

                 Meaning

                  • voor, voren
                   • voorkant, front, voorzijde (van een lichaam), {i.h.b.} borststuk
                    • voorstuk, voorste deel, kop, hoofd
                     • confrontatie, het onder ogen hebben
                      • {in} aanwezigheid {van}, {in het} bijzijn {van}, {in het} aanschijn {van}, {in het} aangezicht {van}, {ten} overstaan {van}, tegenover ~, tegen ~
                       • geleden, tevoren, terug, voor, voorheen, vroeger, voordien
                        • (onmiddellijk) voorafgaand (aan), voor, vorig, voormalig, voorgaand, bovenstaand, eerder, eerstgenoemd (van twee)
                         • eerdere veroordeling
                          • in overeenstemming met, zoals ~ {(arch.) in de constructie ~ no mae ~の前}
                           • Vrouwe ~ {(arch.) in de constructie ~ no mae ~の前; suffix ter betiteling van een adellijke dame}
                            • {wordt gevoegd achter een meishi of een dōshi in de ren'yōkei; geeft een zekere portie aan}
                             • -heid {suffix dat de hoedanigheid van het grondwoord (steeds een menselijke eigenschap) benadrukt}
                              • antérieur, auparavant, avant, précédent, moins (par ex. 5 heures moins 10)
                               • en face (de), devant (par ex. la maison)
                                • tête (de ligne), avant (par ex. d'un bus), partie antérieure
                                 • en présence de
                                  • portion
                                   • parties intimes, parties génitales
                                    • vorne, vorderer
                                     • vorig, früher
                                      • vorn, vor
                                       • erster Teil, vorderer Teil
                                        • vor, bevor, früher
                                         • Portion, Anteil, für …Personen
                                          • Vorleben, Vorgeschichte, Vorstrafe
                                           • azelőtt, előbb, csúcs, előmenetel, fej, felső rész, fenék, fő, főnök, hajó orra, hegyfok, igazgató, orom, sebesség, vezető, hölgy, -ba, -be, -nak, -nek, -ni, adag, ételadag
                                              • 1) (после числ.) порция, 2) (уст. суф. к именам женщин аристократического происхождения), 3) (суф. со значением такой, как надо при некоторых существительных), 1) впереди, перед, {…の~} перед (чем-л.), {~の} передний, {~に} впереди, 2) раньше, заранее, {…の~} перед, до (чего-л.), {~の} прежний; прошлый, {~に} раньше, прежде, 3) прошлое; (ср.) まえのよ, 4) (жарг.) [прежняя] судимость, 5) (см.) いんぶ
                                               • prej, pred, spredaj, prednja stran
                                                • (n-adv,n-t,n-suf) antes, anterior, en frente, hace (de tiempo), previo, anterior, frente (de una línea), en la presencia de, señorita
                                                 • (cinco minutos) para
                                                  • ración, porción
                                                   • innan

                                                    How to write

                                                    Not available for this kanji.

                                                    Position expressions in Japanese

                                                    Location words in Japanese

                                                    Position expressions in Japanese!

                                                    Kanji in this word

                                                    Collocations and expressions using 前

                                                    Advertisement

                                                    Extended information

                                                    Example sentences

                                                    popularirregular okuriganaJLPT N5nounnoun (generic)noun taking the genitive case particle のadjective (generic)noun (suffix)

                                                    Tags

                                                    popular
                                                    Words commonly used in modern Japanese #popular
                                                    irregular okurigana
                                                    irregular okurigana usage #io
                                                    JLPT N5
                                                    JLPT N5 words: Basic Level #jlpt5
                                                    noun
                                                    noun (common) (futsuumeishi) #n
                                                    noun (generic)
                                                    All kinds of Japanese nouns #noun
                                                    noun taking the genitive case particle の
                                                    Nouns that can be converted into genitive case using the particle の. #adj-no
                                                    adjective (generic)
                                                    All kinds of Japanese adjectives #adj
                                                    noun (suffix)
                                                    noun, used as a suffix #n-suf

                                                    Reading

                                                    Meaning

                                                        How to write

                                                        Not available for this kanji.

                                                        Kanji in this word

                                                        Collocations and expressions using 前

                                                        Advertisement

                                                        Extended information

                                                        Example sentences