Forumๆ กใ‚ณใ‚ฆใ‚ญใƒงใ‚ฆใ‚ใ‚“

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  10 strokes  JLPT N5 kanji 

  • exam, school, printing, proof, correction
่กŒใ„.ใใ‚†.ใ-ใ‚†.ใ-ใ‚†ใ-ใ„.ใ-ใ„ใใŠใ“ใช.ใ†ใŠใ“.ใชใ†ใ‚ณใ‚ฆใ‚ฎใƒงใ‚ฆใ‚ขใƒณใ„ใใชใฟใชใ‚ใฟใกใ‚†ใใ‚†ใ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  6 strokes  JLPT N5 kanji 

  • going, journey, carry out, conduct, act, line, row, bank
้ซ˜ใŸใ‹.ใ„ใŸใ‹-ใ ใ‹ใŸใ‹.ใพใ‚‹ใŸใ‹.ใ‚ใ‚‹ใ‚ณใ‚ฆใ‹ใ“ใ˜ใ‚‡ใ„ใŸใฏใ‹

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  10 strokes  JLPT N5 kanji 

  • tall, high, expensive
ๅ›ฝใใซใ‚ณใ‚ฏใใชใ“

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  8 strokes  JLPT N5 kanji 

  • country
ไปŠใ„ใพใ‚ณใƒณใ‚ญใƒณใช

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  4 strokes  JLPT N5 kanji 

  • now
ๅทฆใฒใ ใ‚Šใ‚ตใ‚ทใƒฃใ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  5 strokes  JLPT N5 kanji 

  • left
ไธ‰ใฟใฟ.ใคใฟใฃ.ใคใ‚ตใƒณใ‚พใ‚ฆใ‹ใ•ใ•ใ„ใ•ใˆใ•ใถใ–ใ–ใˆใ–ใถใใ†ใžใŸใ ใฟใคใฟใ‚“ใ‚‚ใ‚„

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • three
ๅฑฑใ‚„ใพใ‚ตใƒณใ‚ปใƒณใ•ใ‚„ใฎใ‚„ใ‚“

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • mountain
ๅ››ใ‚ˆใ‚ˆ.ใคใ‚ˆใฃ.ใคใ‚ˆใ‚“ใ‚ทใ‚ใคใ‚ˆใค

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  5 strokes  JLPT N5 kanji 

  • four
ๅญใ“-ใ“ใญใ‚ทใ‚นใƒ„ใ„ใใŽใใ‘ใญใฃ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  1st grade kanji  3 strokes  JLPT N5 kanji 

  • child, sign of the rat, 11PM-1AM, first sign of Chinese zodiac

Advertisement