Forumๆ ผใ‚ซใ‚ฏใ‚ณใ‚ฆใ‚ญใƒฃใ‚ฏใ‚ดใ‚ฆใ„ใŸใ‚‹ใฎใ‚Š

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  10 strokes  JLPT N3 kanji 

  • status, rank, capacity, character, case (law, grammar)
็ขบใŸใ—.ใ‹ใŸใ—.ใ‹ใ‚ใ‚‹ใ‚ซใ‚ฏใ‚ณใ‚ฆ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  15 strokes  JLPT N3 kanji 

  • assurance, firm, tight, hard, solid, confirm, clear, evident
้กใฒใŸใ„ใ‚ฌใ‚ฏใฌใ‹

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  18 strokes  JLPT N2 kanji 

  • forehead, tablet, plaque, framed picture, sum, amount, volume
ๅˆŠใ‚ซใƒณ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  5 strokes  JLPT N2 kanji 

  • publish, carve, engrave
ๅนนใฟใใ‚ซใƒณใคใ‚ˆใ—ใพใ•ใ‚‚ใจใˆใ ใใใ‚‹ใŸใ‹ใ—ใคใญใจใ‚‚ใฟใ‚‚ใจใใ‚ˆใ—ใ‚ˆใ‚Š

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  13 strokes  JLPT N1 kanji 

  • tree trunk, main part, talent, capability
ๆ…ฃใช.ใ‚Œใ‚‹ใช.ใ‚‰ใ™ใ‚ซใƒณ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  14 strokes  JLPT N3 kanji 

  • accustomed, get used to, become experienced
็œผใพใชใ“ใ‚ใ‚ฌใƒณใ‚ฒใƒณ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  11 strokes  JLPT N1 kanji 

  • eyeball
ๅ–œใ‚ˆใ‚ใ“.ใถใ‚ˆใ‚ใ“.ใฐใ™ใ‚ญใ‚ใใใ‚…ใฎใถใ‚†ใใ‚ˆใ—

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  12 strokes  JLPT N3 kanji 

  • rejoice, take pleasure in
ๅŸบใ‚‚ใจใ‚‚ใจใ„ใ‚ญใใ„ใจใ‚‚

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  11 strokes  JLPT N1 kanji 

  • fundamentals, radical (chem), counter for machines, foundation
ๅฏ„ใ‚ˆ.ใ‚‹-ใ‚ˆ.ใ‚Šใ‚ˆ.ใ›ใ‚‹ใ‚ญใ‚ˆใ›ใ‚ˆใ‚Šใ‚ˆใ‚

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  11 strokes  JLPT N3 kanji 

  • draw near, stop in, bring near, gather, collect, send, forward

Advertisement