Forumnounnoun (generic)biologyabbreviationnoun (suffix)counterobsolete term

Tags

noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun
biology
Terms used in the science of life and living things, and their evolution. #biol
abbreviation
An abbreviation is a shorter way to write a word or phrase. #abbr
noun (suffix)
noun, used as a suffix #n-suf
counter
Words used along with numbers to count things, actions, and events. #ctr
obsolete term
Old-fashioned words and expressions no longer in use. #obs

Reading

Meaning

  • {paardenloterij} quinella
   • gezelschap, bende, coterie, partij, aanhang, {Belg.N.} compagnie, metgezellen, maten, kameraden
    • {plantk.} tribus
     • en cie., en co., cum suis, {afk.} c.s.
      • riem, {i.h.b.} 1.000 vel papier, {i.h.b.} 100 stuks karton
       • {handelsmaat voor cellofaan: 500 m²}
        • {maatwoord voor rijgsels, strengen, snoeren}
         • {maatwoord voor risten (gedroogde) eetwaar}
          • {maatwoord voor vlechtwerk}
           • {maatwoord voor haviken, valken}, (a) op rijen staan, plaatsen, rijgen, opeenvolgen, betrekking hebben, (b) blijven duren, telkens herhalen, voortzetten, (c) gezelschap, bende, (d) bond, verbond
            • équipe, bande, groupe
             • Gruppe, Begleitung
              • csapat, csoport, párt, társaság, legénység
                 • 1) (с числ.) стопа (бумаги), 2) (суф. собирательных; сущ.)

                     How to write

                     Not available for this kanji.

                     Kanji in this word

                     Advertisement

                     Extended information

                     archaismnounnoun (generic)

                     Tags

                     archaism
                     Words or expressions no longer current or that are current only within a few special contexts. #arch
                     noun
                     noun (common) (futsuumeishi) #n
                     noun (generic)
                     All kinds of Japanese nouns #noun

                     Reading

                     • (むらじ)
                      muraji
                      muraji

                     Meaning

                     How to write

                     Not available for this kanji.

                     Kanji in this word

                     Advertisement

                     Extended information