Forum許り

popularrarely used kanji formusually written using kana aloneparticle

Tags

popular
Words commonly used in modern Japanese #popular
rarely used kanji form
rarely used kanji form #rK
usually written using kana alone
Words and expressions which are always written using hiragana or katakana. #uk
particle
particle #prt

Reading

Meaning

  • {…~} {drukt een beperking, begrenzing uit} slechts, alleen maar, enkel
   • {…~} {drukt een benadering uit} zo'n …, zowat …, ongeveer …, omtrent …, rond de …, om en bij de …, … of zo
    • {…たばかりに} {drukt met nadruk een reden uit} door, wegens
     • {…(ぬ/ん)ばかり} {drukt een toestand uit die elk moment kan gebeuren} op het punt …
      • {…たばかり} {drukt een handeling uit die pas voltooid is} net, pas, juist
       • {…とばかり/とばかりに} {drukt een beklemtoning uit}
        • seulement, uniquement, rien d'autre que, pas plus que
         • environ, à peu près, presque
          • (avoir) juste (fini, etc.)
           • comme pour, (comme si...) sur le point de
            • met l'accent sur un point
             • constamment, continuellement, sans cesse, toujours, tout le temps
               • alig, csak, épp, nem régen, azonban, csak éppen, csupán, egyedüli, kivéve hogy
                  • 1) только, {~でなく}, {~か} не только… но и…; мало того, что…, 2) почти [что]; едва, чуть не, 3) (после гл. в прош. времени) только что, 4): …ばかりいるばかりいる, ばかりです (в конце предложения после гл. в 3-й основе) только и делает, что…, 5) (суф. (после количественных понятий) около, приблизительно; (иногда просто подчёркивает количество и тогда не переводится)
                    • aproximadamente, más o menos
                     • solamente, solo
                      • (después de la forma -ta de un verbo) acabar de (terminar, etc.), solamente

                        How to write

                        Not available for this kanji.

                        Kanji in this word

                        Collocations and expressions using 許り

                        Advertisement

                        Extended information

                        Example sentences