ForumpopularJLPT N4nounnoun (generic)noun (suffix)

Tags

popular
Words commonly used in modern Japanese #popular
JLPT N4
JLPT N4 words: Elementary Level #jlpt4
noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun
noun (suffix)
noun, used as a suffix #n-suf

Reading

Meaning

  • nut, bruikbaarheid, dienst
   • gebruik
    • taak, werk, boodschap, klus, karwei
     • kosten, prijs, uitgaven
      • (kleine en grote) boodschap, urine en poep, (a) voor, bestemd voor, bedoeld voor, ten gebruike van, ten behoeve van, ad, in usum
       • appel de la nature, excrétion
        • Angelegenheit, Geschäft, Sache, Auftrag, Arbeit
         • Gebrauch
          • für …, …-Gebrauch
           • Notdurft, (ugs.)Geschäft
            • Unkosten, Ausgaben
             • lecke, vállalkozás, cég, teendő, alkalmazás, gyakorlat, használat, szokás
                • 1) дело, надобность, 2) применение, употребление, {…の~をする} служить (чем-л.) (в качестве (чего-л.)), 3) расходы, 4) (см.) ようべん【用便】
                  • tarea, labor, ocupación
                   • uso, empleo, asunto, negocio, para..., servicio
                    • llamada de la naturaleza, excreción

                      How to write

                      Not available for this kanji.

                      Kanji in this word

                      Collocations and expressions using 用

                      Advertisement

                      Extended information

                      Example sentences