Forumpopularnounnoun (generic)noun (prefix)abbreviation

Tags

popular
Words commonly used in modern Japanese #popular
noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun
noun (prefix)
noun, used as a prefix #n-pref
abbreviation
An abbreviation is a shorter way to write a word or phrase. #abbr

Reading

Meaning

  • bezit
   • bestaan, existentie
    • {volgend op getal} en nog eens, en daarenboven, (a) zijn, bestaan, (b) hebben, bezitten, (c) daarenboven, en meer, (d) {gebruikt als stopwoord of om het ritme te volmaken}
      • Sein, Ens
       • Besitz
        • megszállottság
           • обладание, {~する} (см.) ゆうする, {…を~とする} получать (что-л.) в собственность

               How to write

               Not available for this kanji.

               Kanji in this word

               Collocations and expressions using 有

               Advertisement

               Extended information

               Example sentences

               Buddhismnounnoun (generic)

               Tags

               Buddhism
               Words and expressions used in Buddhism, a religion widely extended in Japan. #Buddh
               noun
               noun (common) (futsuumeishi) #n
               noun (generic)
               All kinds of Japanese nouns #noun

               Reading

               Meaning

               How to write

               Not available for this kanji.

               Kanji in this word

               Collocations and expressions using 有

               Advertisement

               Extended information