Forum予告

popularnounnoun (generic)noun or participle taking the aux. verb するtransitive verbabbreviation

Tags

popular
Words commonly used in modern Japanese #popular
noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun
noun or participle taking the aux. verb する
noun or participle which takes the aux. verb suru #vs
transitive verb
transitive verb #vt
abbreviation
An abbreviation is a shorter way to write a word or phrase. #abbr

Reading

Meaning

  • van tevoren op de hoogte stellen, vooraf in kennis stellen, voorafgaand kennisgeven, op voorhand informeren, op voorhand bekendmaken, vooraf waarschuwen, (van tevoren) verwittigen (over), aankondigen, aandienen, aanmelden, aanzeggen, notificeren, voorafgaande kennisgeving, waarschuwing vooraf, aankondiging, aanzegging
   • avertissement
    • ankündigen, ansagen, im Voraus bekannt geben, Ankündigung, Voranzeige, vorherige Bekanntgabe, Voranmeldung, Vorankündigung
        • предварительное извещение; предупреждение, {~する} предварительно извещать; предупреждать
          • aviso

            How to write

            Not available for this kanji.

            Kanji in this word

            Advertisement

            Extended information

            • JMDict ID: 1542990
            • JMdictDB entry
            • Short URL: https://jpdct.com/F4tO
            • Appears in the "wordfreq" file compiled by Alexandre Girardi (see wordfreq.README) on the first 12.000 words.
            • Appears in the "Ichimango goi bunruishuu", Senmon Kyouiku Publishing, Tokyo, 1998.
            • Frequency-of-use ranking in the wordfreq file: 17

            Example sentences