Forumグリーン車

nounnoun (generic)

Tags

noun
noun (common) (futsuumeishi) #n
noun (generic)
All kinds of Japanese nouns #noun

Reading

 • グリーン()(しゃ)
  しゃ
  guri-nsha

Meaning

  • eersteklaswagon, eersteklasrijtuig, {meton.} eerste klas, klasse
    • Wagen der ersten Klasse

            How to write

            Not available for this kanji.

            Kanji in this word

            Advertisement

            Extended information