Forumๅคฎใ‚ชใ‚ฆใ‚ใใ‚‰ใˆใŠใ•ใจใกใ‹ใฆใ‚‹ใชใ‹ใฒใ•ใฒใ‚ใ‚„

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  3rd grade kanji  5 strokes  JLPT N2 kanji 

  • center, middle
ๅฅฅใŠใใŠใ.ใพใ‚‹ใใพใ‚ชใ‚ฆใŠใŠใŠใŠใ‚“ใคใฎใ

Jลyล kanji  8th grade kanji  12 strokes  JLPT N2 kanji 

  • heart, interior
ๆฌงใ†ใŸ.ใ†ใฏ.ใใ‚ชใ‚ฆใŠใŠใฒใ‚

Jลyล kanji  8th grade kanji  8 strokes  JLPT N2 kanji 

  • Europe
้ป„ใใ“-ใ‚ณใ‚ฆใ‚ชใ‚ฆใ†ใ„ใ‚Œใ„

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  2nd grade kanji  11 strokes  JLPT N2 kanji 

  • yellow
ๅ„„ใ‚ชใ‚ฏใŠ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  4th grade kanji  15 strokes  JLPT N2 kanji 

  • hundred million, 10**8
ๆธฉใ‚ใŸใŸ.ใ‹ใ‚ใŸใŸ.ใ‹ใ„ใ‚ใŸใŸ.ใพใ‚‹ใ‚ใŸใŸ.ใ‚ใ‚‹ใฌใใ‚ชใƒณใ‚ใคใ‚ใคใ—ใชใŠใฏใ‚‹ใ‚†ใ‚†ใŸใ‹

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  3rd grade kanji  12 strokes  JLPT N2 kanji 

  • warm
ๆฒณใ‹ใ‚ใ‚ซใ‹ใฃใ“ใ“ใ†

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  5th grade kanji  8 strokes  JLPT N2 kanji 

  • river
่ทใซใ‚ซใฏใ™ใ‚Š

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  3rd grade kanji  10 strokes  JLPT N2 kanji 

  • baggage, shoulder-pole load, bear (a burden), shoulder (a gun), load, cargo, freight
่“ใ‚ซ

Jลyล kanji  8th grade kanji  11 strokes  JLPT N2 kanji 

  • candy, cakes, fruit
่ชฒใ‚ซ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  4th grade kanji  15 strokes  JLPT N2 kanji 

  • chapter, lesson, section, department, division, counter for chapters (of a book)

Advertisement