Forum็ตนใใฌใ‚ฑใƒณ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  13 strokes  JLPT N1 kanji 

  • silk
ๅŽณใŠใ”ใ.ใ‹ใใณ.ใ—ใ„ใ„ใ‹.ใ‚ใ—ใ„ใ„ใคใใ—ใ‚ฒใƒณใ‚ดใƒณใ„ใคใ„ใฅใใ‚…ใ†ใ‚‰ใจใ—

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  17 strokes  JLPT N1 kanji 

  • stern, strictness, severity, rigidity
ๆบใฟใชใ‚‚ใจใ‚ฒใƒณใฏใ‚‰ใฟใชใ‚‚ใจ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  13 strokes  JLPT N1 kanji 

  • source, origin
ๅ‘ผใ‚ˆ.ใถใ‚ณใ‚ˆใถ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  8 strokes  JLPT N3 kanji 

  • call, call out to, invite
ๅทฑใŠใฎใ‚Œใคใกใฎใจใชใ‚ณใ‚ญใ—ใฟ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  3 strokes  JLPT N1 kanji 

  • self
่ชคใ‚ใ‚„ใพ.ใ‚‹-ใ‚ใ‚„ใพ.ใ‚‹ใ‚ด

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  14 strokes  JLPT N3 kanji 

  • mistake, err, do wrong, mislead
ๅŽใใ•ใใ‚ณใ‚ฆใ‚ด

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  6 strokes  JLPT N1 kanji 

  • empress, queen, after, behind, back, later
ๅญใ‚ณใ‚ฆใ‚ญใƒงใ‚ฆใŸใ‹ใŸใ‹ใ—ใฎใ‚Šใ‚ˆใ—

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  7 strokes 

  • filial piety, child's respect
็š‡ใ‚ณใ‚ฆใ‚ชใ‚ฆใŠใ†ใ˜ใŠใŠใฟ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  9 strokes  JLPT N1 kanji 

  • emperor
็ด…ในใซใใ‚Œใชใ„ใ‚ใ‹.ใ„ใ‚ณใ‚ฆใ‚ฏใใ‚Œใ‚‚ใฟ

Kyลiku kanji  Jลyล kanji  6th grade kanji  9 strokes  JLPT N2 kanji 

  • crimson, deep red
Advertisement